Zonnepanelen voor bedrijven

Zonnepanelen voor bedrijven

Schone energie is helemaal in tegenwoordig en waarom ook niet? Niet alleen vanuit milieuoogpunt, ook financieel kan je veel besparen met schone energie. Zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. De daken van steeds meer huizen zijn tegenwoordig voorzien van zonnepanelen. Maar niet alleen voor particulieren zijn zonnepanelen interessant. Zonnepanelen voor bedrijven, zijn tegenwoordig ook een interessante optie. Nederland staat vol met grote bedrijfspanden, waarom dus niet de daken van deze panden bedekken met zonnepanelen? 

Waarom zonnepanelen voor bedrijven?

Uiteraard gaat het in een bedrijf om de financiën, vandaar dat menig bedrijf huiverig is, voor een dergelijke grote investering en men vraagt zich af, wat krijg ik ervoor terug? Er zijn nog ondernemers, die bang zijn dat zonne energie bijvoorbeeld niet werkt als het regent en dat men dan geen stroom geleverd krijgt. Dit zijn onnodige angsten. Ook met zonne energie is levering van energie altijd gegarandeerd. Een beetje bedrijf betaald maandelijks honderden, zo niet, duizenden euro's aan energiekosten. Dit is met zonnepanelen flink terug te brengen, immers, je produceert je eigen energie. Ook zijn zonnepanelen de afgelopen jaren enorm in prijs gedaald, dus de investering ligt stukken lager dan jaren geleden. Dit maakt, dat de looptijd voor terugverdienen van je investering in zonnepanelen veel korter is geworden. Je mag er vanuit gaan, dat de huidige zonnepanelen een maximale levensduur van 25 jaar hebben. Je investering kan je al in 3 of 4 jaar terugverdienen en afhankelijk hoeveel watt je paneel produceert, is een rendement van 6 tot 8% goed mogelijk. 

Fiscale voordelen

De Nederlandse overheid heeft in 2013 de subsidies op zonnepanelen afgeschaft, maar naast de prijsdaling en snellere terugverdientijd kan je als bedrijf ook nog gebruik maken van enkele fiscale voordelen. Dit maakt een investering in zonnepanelen voor bedrijven extra aantrekkelijk. De volgende fiscale voordelen zijn er te behalen: Energie-investeringsaftrek (EIA) Naast de gewone afschrijving op je investering, mag je een extra aftrekpost toepassen. Deze investeringsaftrek is ingesteld om het gebruik van schone energie voor bedrijven te stimuleren. Met deze aftrek mag je 41,5% aftrekken van je investering in zonnepanelen op de bedrijfswinst. Dit levert een aanzienlijk belastingvoordeel op. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Naast de energie-investeringsaftrek, mag je tot maximaal 28% extra aftrekken van de bedrijfswinst, afhankelijk van de hoogte van de investering die je doet. Ook hiermee kan je je belastingheffing aanzienlijk verminderen. Vennootschaps- en inkomstenbelasting je investeringen plus de extra energie investeringsaftrek, schrijf je af van je winst. Daarover hoef je dan geen belasting meer te betalen en heeft tot gevolg dat je ook minder vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Voor meer informatie spreek met De Solar Store.


Delen